ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "РАХОВЧЕ"

гр. Горна Оряховица


                                                                               Условия за участие

 

в  XVIII–ти  Детски фестивал на изкуствата “Раховче”, гр. Горна Оряховица

21,22,23 и  24  юни  2023 г.

 

 

 

 1.     1.   Във Фестивала могат да участват: фолклорни състави и ансамбли, групи за изворен фолклор, вокални групи за народни и забавни песни, оркестри, състави за модерен и класически балет.
 2.     2.   Възраст на участниците – до 17 години.
 3.     3.   Максимален брой на участниците:

-          за групи и колективи – 30;

-          за ансамбли – 40.

 1.     4.   Времетраене на изявата:

-          за вокални групи (всички жанрове) – макс. 4 песни до 12 мин.

-          за танцови състави (всички жанрове) – до 15 мин;

-          за ансамбли – до 20 мин.

 1.     5.   Концертите се провеждат в четири вечери – 21, 22,23 и 24 юни на открита сцена с размери 25 m x 20 m. Места в залата – 1800
 2.     6.   Пътните и други разходи са за сметка на участниците.
 3.     7.   Такса за участие  - 5 лв. на участник.
 4.     8.   Организаторите осигуряват пакет суха храна за изпълнителите + 2 ръководители и 1 шофьор.
 5.     9.   Концертите започват от 19 часа. Групите трябва да пристигнат и да се регистрират

не по-късно от два часа преди началото на концерта в деня на изявата си.

 1. В срок до 15 май 2022г. групите трябва да подадат следните документи:

-          заявка за участие;

-          списък на групата;

-          репертоар;

-          кратка информация за състава.

 1. В срок до 05 юни 2023г. организаторите ще уведомят колективите за редa на явяване.
 2. 12.   Фестивалът няма конкурсен характер. Всеки колектив получава Диплом за участие и сувенир.
 3. Колективите, които желаят нощувка, могат да заявят това, в т. 10 от заявката за участие.

 

Документите за участие се изпращат на адрес:

rahovche@sidervoivoda.com

 

 

                                                                            НЧ ”Братя Грънчарови”
                                                                  ПК 210, 5100 гр. Горна Оряховица
                                                                    Лице за контакти: Иван Иванов
                                                             тел.: 0618 64354 ; мобилен: 0878 978 534;

 

Може да ни намерите и във Facebook ,

или на e-mail rahovche@sidervoivoda.com