Условия за участие

 

в  XVI –ти  Детски фестивал на изкуствата “Раховче”, гр. Горна Оряховица

20,22 и  23  юни  2018 г.

 

 1.     1.   Във Фестивала могат да участват: фолклорни състави и ансамбли, групи за изворен фолклор, вокални групи за народни и забавни песни, оркестри, състави за модерен и класически балет.
 2.     2.   Възраст на участниците – до 17 години.
 3.     3.   Максимален брой на участниците:

-          за групи и колективи – 30;

-          за ансамбли – 40.

 1.     4.   Времетраене на изявата:

-          за вокални групи (всички жанрове) – макс. 4 песни до 12 мин.

-          за танцови състави (всички жанрове) – до 15 мин;

-          за ансамбли – до 20 мин.

 1.     5.   Концертите се провеждат в три вечери – 20, 22 и 23 юни на открита сцена с размери 25 m x 15 m. Места в залата – 2100.
 2.     6.   Пътните и други разходи са за сметка на участниците.
 3.     7.   Такса за участие  - 2 лв. на участник.
 4.     8.   Организаторите осигуряват пакет суха храна за изпълнителите + 2 ръководители и 1 шофьор.
 5.     9.   Концертите започват от 19 часа. Групите трябва да пристигнат и да се регистрират

не по-късно от два часа преди началото на концерта в деня на изявата си.

 1.    10.В срок до 14 май 2018г. групите трябва да подадат следните документи:

         - заявка за участие;

         - списък на групата;

         - репертоар;

        -кратка информация за състава.

 1.    11.В срок до 01юни 2018г. организаторите ще уведомят колективите за деня на участие и ред на явяване.
 2.    12.   Фестивалът няма конкурсен характер. Всеки колектив получава Диплом за участие и сувенир.
 3. Колективите, които желаят нощувка, могат да заявят това, в т. 10 от заявката за участие.

 

Документите за участие се изпращат на адрес:

rahovche@sidervoivoda.com

                        

 НЧ ”Братя Грънчарови-2002”

         ПК 210, 5100 гр. Горна Оряховица

                Контакти: 0878 978 534 -Иван Иванов

                                   0878 978 544- Румяна Русева

                                          0878 967 875-Николай Корчев