ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "РАХОВЧЕ"

гр. Горна Оряховица

ГАЛЕРИЯ

Петнадесети детски фестивал на изкуствата "Раховче" 2017г.

Четиринадесети детски фестивал на изкуствата "Раховче" 2016г.

Тринадесети детски фестивал на изкуствата "Раховче" 2015г.

Дванадесети детски фестивал на изкуствата "Раховче" 2014г.

Единадесети детски фестивал на изкуствата "Раховче" 2013г.